TGA, s.r.o.
Autorizovaný servis Mitsubishi Motors


ZMLUVNÉ POISŤOVNE

Nerobte si starosti!

Pri kúpe nového vozidla vám zabezpečíme povinné zmluvné poistenie vozidla ako aj komplexné havarijné poistenie, poistenie proti odcudzeniu, živelnej pohrome, zásahu tretej osoby a úrazu posádky vozidla priamo v budove autosalónu bez následnej návštevy poisťovne.

 

LIKVIDÁCIA POISTNÝCH UDALOSTÍ

Nášmu autorizovanému servisu TGA môžete auto zveriť nielen v prípade bežnej údržby, ale tiež v prípade technickej poruchy alebo poškodenia vozidla pri dopravnej nehode (vrátane poškodenia karosérie a laku).

Zákazníkom pomôžeme komplexne pri poistnej udalosti. Od odťahu vozidla, cez vykonanie obliadky a pomoc pri vyplnení hlásenia poistnej udalosti až po samotnú opravu vozidla. Po oprave vozidla zákazník nemusí platiť plnú výšku faktúry, zabezpečíme cez príslušnú poisťovňu vystavenie krycieho listu a zákazník zaplatí iba spoluúčasť. Pri poistnej udalosti pomôžeme s vybavením všetkých náležitostí. 

Sme  samoobhliadkovým miestom, tzn. že obhliadku vykonajú servisní poradcovia priamo v servise TGA. Túto službu zabezpečujeme pre nasledovné poisťovne s ktorými sme zmluvný partneri:

  • Generali
  • Allianz - Slovenská poisťovňa
  • Uniqa
  • ČSOB Poisťovňa
 
zároveň sme zmluvný partneri aj poisťovni:
 
  • Kooperatíva
  • Komunálna poisťovňa
 
Spolupracujeme aj s ostatnými poisťovňami.
 
Pre našich klientov v rámci opravy havarovaného vozidla ponúkame zapožičanie náhradného vozidla. 
Zabezpečujeme aj odťah u zmluvného partnera. (prosím kontaktujte prijímacieho technika)
Karosárska a lakovnícka dielňa je zabezpečená subdodávateľsky.
 
 
 

TU JE NÁŠ JEDNODUCHÝ NÁVOD NA POSTUP PRI POISTNEJ UDALOSTI:

1. Spísanie správy o nehode

2. Možnosti riešenia poistnej udalosti:
a) z povinného zmluvného poistenia vinníka
b) z havarijného poistenia poškodeného
Naše odporúčanie: b) v tomto prípade poškodený nepríde ani o bonusy ani sa mu nezvýši sadzba poistného a likvidácia poistnej udalosti prebehne rýchlejšie. Spoluúčasť bude uhradená z povinného zmluvného poistenia vinníka.

3. Nahlásenie poistnej udalosti do poisťovne a kontaktovanie autoservisu.
V poisťovni po nahlásení PU oznámia číslo škodovej udalosti. Následne zákazník kontaktuje náš autoservis TGA, kde zabezpečíme:
- obhliadku vozidla
- nafotenie
- nakalkulovanie opravy
- zaslanie na schválenie do poisťovne
V prípade nepojazdnosti vozidla zabezpečíme príjem vozidla do servisu okamžite !!!

4. Zahájenie opravy vozidla a zabezpečenie náhradnej mobility pre zákazníka počas doby opravy poškodeného vozidla. Po schválení zo strany poisťovne objednáme náhradné diely na opravu.

5. Všetky potrebné doklady k likvidácii škodovej udalosti zašleme do poisťovne - vybavíme za klienta !!!

6. Zaslanie krycieho listu z poisťovne do servisu (krycí list = záväzok poisťovne k uhradeniu ceny opravy vozidla - na základe podmienok poistnej zmluvy klienta s poisťovňou)

7. Uhradenie spoluúčasti zo strany klienta - na základe podmienok poistnej zmluvy.

8. Umytie karosérie a vyčistenie interiéru vozidla po oprave a odovzdanie opraveného vozidla zákazníkovi.


Loga partnerov